سلامي دوباره به خورشيد

                   

 

زندگی رسم خوشایندی است
 

                                                 

زندگی رسم خوشایندی است 
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ 
پرشی دارد اندازه عشق 


زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یادمن و تو برود 
زندگی جذبه دستی است که می چیند 
زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است 


زندگی بعد درخت است به چشم حشره
زندگی تجربه شب پره در تاریکی است 
زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد 


زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد 
زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست 


خبر رفتن موشک به فضا 
لمس تنهایی ماه 
فکر بوییدن گل در کره ای دیگر 


زندگی شستن یک بشقاب است 
زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است 
زندگی مجذور اینه است


زندگی گل به توان ابدیت 
زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما 
زندگی هندسه ساده و یکسان نفسهاست.


سهراب سپهري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
سخني از اميرالمومنين 13 آبان 1397 9
زندگـــی زیبـاســـت 01 آبان 1397 12
به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد 28 مهر 1397 15
درباره زندگی 14 مهر 1397 27
باور كن 08 مهر 1397 22
زندگی شاد 10 مهر 1397 20
زندگي 31 شهریور 1397 19
زندگي رسم خويشاوندي است 10 مهر 1397 49
زندگی را ورق بزن 12 شهریور 1397 22
سلامي دوباره به خورشيد 12 شهریور 1397 62

صفحه2 از2