فعاليت هاي مركز پيوند (اداري)

 

 

با حمد و سپاس خدای منان را که بر ما منت گذاشته و فرصت توفيق

خدمتگذاری به بندگان خود را به ما عنایت فرموده است.

 

 فعاليت هاي مركز پيوند قلب وريه دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

فعالیت های بخش اداری ، رایانه :

 

  1- تكميل و به روز رساني فرم ثبت نام و معرفی بیماران کاندید پیوند قلب و ريه

2-تكميل و به روز رساني  لیست  انتظاربیماران پیوندقلب و ريه  بر اساس جلسات هر دو هفته يكبار و ارسال از طريق ايميل براي اعضاء

3-تکمیل و به روز رسانی سایت پیوند قلب وريه که شامل معرفی این واحد،آمار،اخبار پیوند و قسمت های متنوع دیگری میباشد.

4-ثبت اطلاعات بیماران لیست انتظار، و بيماران پيوند شده در بانک اطلاعاتی مركز پيوند قلب  وريه نگهداری مدارک آنها با طبقه بندی مناسب .

5- نوبت دهی و ساماندهی بیماران لیست انتظار جهت ویزیت پزشکان  در روزهاي دوشنبه  وسه شنبه و چهار شنبه

6- تکمیل خلاصه پرونده بیماران پیوند شده .

7-هماهنگي و اطلاع به واحد روابط عمومي بيمارستان در روز پيوند جهت تهیه و تنظیم خبر پیوند و انعکاس اخبار پیوند در سایت بيمارستان و دانشگاه .

8- تایپ نامه های اداری و انجام اتوماسيون

 9-تکثیر فرم های مورد نیاز بر اساس پرونده بيماران آماده سازی اسلایدها و جزوات ،پوستر بنروپمفلت های پیوند.

10- پیگیری امور مربوط به ، مناسبت ها و جشن ترخيص بيماران ، :

11- برگزاری کلاس های آموزشی و توجیهی جهت پرسنل  كادر پرستاري

12-ارزیابی و ويزيت بیماران پیوند شده و بررسی  و پیگیری جهت انجام مستمر آزمایشات وبيوپسي و مصرف مرتب دارو

13-برگزاری دوره هاي آموزشی و توجیهی جهت بيماران پيوندي  وخانواده آنها با حضور اساتيد تيم پيوندفعالیت هایی که با همکاری اساتید محترم دانشگاه انجام میشود.

 

1-تحقیقات علمی و ارائه مقالات در کنگره ها و مجلات مختلف داخلی و خارجی

2-برگزاری جلسات ژورنال كلاپ ماهانه

3-   برگزاري جلسات    Selection committee   قلب وريه  هر 15 روزيكبار با حضور بيمار

4-ارتباط مستمر با مدیریت محترم پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  و ارسال گزارش كار ماهانه مبني بر تعداد پيوند انجام شده و مشخصات گیرنده عضو  به آن مدیریت محترم.