اخبار

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
شصت و پنجمین عمل پیوند قلب نوشته شده توسط روحانی معصومه 15
شصت وچهارمين عمل پیوند قلب با موفقیت در مشهد انجام شد نوشته شده توسط روحانی معصومه 16
شصت وسومين عمل پیوند قلب با موفقیت در مشهد انجام شد نوشته شده توسط روحانی معصومه 39
شصت ودومين عمل پیوند قلب با موفقیت در مشهد انجام شد نوشته شده توسط روحانی معصومه 47
جشنواره‌ی «نفس» نوشته شده توسط روحانی معصومه 42
پنجمين عمل پیوند قلب سال 98در فاصله زماني كمتر از 24ساعت با موفقیت در مشهد انجام شد نوشته شده توسط روحانی معصومه 51
شصتمين پيوند قلب با موفقيت انجام شد. نوشته شده توسط روحانی معصومه 40
پنجاه ونهمين پیوند قلب در فاصله زماني كمتر از 24ساعت نوشته شده توسط روحانی معصومه 39
دومين پيوند قلب سال 98 در بيمارستان امام رضا (ع) با موفقيت انجام شد. نوشته شده توسط روحانی معصومه 39
اولين پيوند قلب سال 1398 نوشته شده توسط روحانی معصومه 67

صفحه1 از8