پروتكل بيهوشي در پيوند قلب

 


نحوه آماده سازي بيمار جهت پيوند قلب


 

ارزيابي قبل از عمل پيوند قلب                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1) اخذ سريع شرح حال شامل زمان آخرين دريافت خوراكي  ، آخرين مصرف آنتي کواگولانت، تغييروضعيت فعاليت فيزيكي  ،ويا تغيير در الگوي  درد قلبي .

2) بررسي آزمايشات (در صورتيكه در دسترس باشد) ،  از نظر بررسي وضعيت عملکرد کليه ، کبد وريه ها

3) چنانچه بيمار تحت درمان با اينوتروپ باشد ميزان تزريق و يا زمان آخرين مصرف مشخص شود . و يا در صورتيكه حمايت توسط بالون پمپ دارد بررسي سيتينگ بالون پمپ

4) رزرو 8 واحد خون (,PC ) ايزوگروپ ، (ايزو RH با کراس مچ) به همراه 10 واحد پلاکت ،10 واحد FFP و 5 واحد کرايو پرسيپتيت انجام شود.


بعد از ورود گيرنده قلب به اتاق عمل:


1)    بعد از تاييد نهايي قلب دهنده  داروهايي مانند اپي نفرين هم به صورت بولوس هم انفوزيون آماده باشد ، فنيل افرين يا نور اپي نفرين در دسترس باشد.

2) دو مانيتورينگ استانداردشامل ECG و SPO2 و فشار سنج توسط كاف برقرار  و سپس،کاتتر وريد محيطي سايز 16 و مونيتورينگ انوازيو شامل آرتريال لاين برقرار مي شود.

_ کاتتر شريان پولمونر با شيت استريل بلند تحت بي حسي موضعي و سديشن  با احتياط برقرار شود.

3) چنانچه بيمار استرنوتومي مجدد باشد پدلهاي دفيبريلاتور –پيس استفاده شود.

1_ بلافاصله بعد از اطلاع از تاييد قلب دهنده  اينداکشن بيهوشي انجام شود.

2_ چنانچه معده بيمار پر باشد اينداکشن بيهوشي  بعد از پره اكسيژناسيون و انجام مانور سليك بعد از القائ بيهوشي با Base مخدر(فنتانيل µg/kg 10) + اسكولين (mg/kg 1.5) به همراه اتوميديت (mg/kg 0.3( باشد.و اگر زمان NPO كامل باشد از شل كننده غير دپلار استفاده ميشود.

3-سنسور كاپنوگراف و پروب دما بعد از انتوباسيون برقرار ميشود..


نحوه انجام مراقبت هاي حين عمل:


1)پروب TTE بعد از ساكشن معده به همراه لوبريكانت گذاشته شود .

2) ادامه   بی هوشی با فنتانیل + شل کننده نان دپلار +پروپوفول انجام می شود.

3) چنانجه استرنوتومي مجدد باشد تعداد3 واحد خون در اتاق عمل آماده باشد.

4)كاتتر PA عقب كشيده شود محل منلسب SVC است .

_ بعد از اتمام عمل و بلافاصله  قبل از برداشتن Cross-Clamp  متيل پردنيزولون mg 500 تجويز شود.

_ در دوره رپرفيوژن انفوزيون اينوتروپ براي اينوتروپي وكرونوتروسپي انجام شود.

_  قبل از wean شدن از پمپ CPB ،  TEE براي مونيتور حفرات   قلب از جهت خالي بودن از هوا انجام شود.

_تهويه شروع شود.

_ بيمار wean  شود.

_ اگر براديکاردي وجود داشت با pace کمک شود (ضمن انفوزيون اينو تروپ)

_ بعد از جداشدن از باي پس ، کاتتر PA جلو برودتا در محل مناسب يعني شاخه شريان پولمونر قرار گيرد .

_ در صورت بالا بودن PVR از وازوديلاتور ريه مانند PGE1 (µg/kg/min 0.15-0.05) براي جلوگيري از نارسايي حاد RV استفاده شود.

_  استفاده از RVAD (RV assist device) در صورت عدم پاسخ به اينوتروپ ها

_ تجويز پروتامين چنانچه  هموديناميک ، دما و ABG , قابل قبول باشد.

_ در صورت خونريزي بعد از اتمام پروتامين واطمينان از هموستاز جراحي ، تجويز پلاکت ، FFP و کرايو پرسيپتيت  بعد از بررسي وضعيت انعقادي انجام ميگيرد.

_ بعد از برقراري هموستاز بيمارتحت مونیتورینگ کامل و ونتیلاتور همراه با متخصص و تکنسین بیهوشی به ICU منتقل و توسط متخصص ICU  ودو نفر پرستار ICU  تحویل  گرفته شود.


تهيه كننده:دكتر ناهيد زيرك

متخصص بيهوشي عضو تيم پيوند قلب وريه